Schoolvisie

Het Laar… de wortels voor je toekomst!

 

Onze naam Het Laar betekent: een vochtige/moerassige plek in het bos.
In ons schoollogo zie je bomen.
Voor onze vernieuwde schoolvisie gebruiken we dan ook het beeld van een boom.

Onze wortels: we zijn een school van het GO!

Onze schoolvisie wortelt in het PPGO!: het pedagogisch project van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Lees hier en hier alles over de GO! waarden

Dit pedagogisch project heeft tot doel om onze kinderen de basiswaarden van het GO! aan te leren. Ze vormen de bouwstenen voor actief burgerschap.
“Samen leren samenleven” blijft onze kernopdracht.

We groeien op in vruchtbare grond die we voeden met waarden die voor onze school erg belangrijk zijn: respect, zelfvertrouwen, samenwerken, positief-kritisch zijn en betrokkenheid.

Onze stam: samen staan we sterk!
 

Samen zorgen we ervoor dat onze school stevig staat: ons (h)echt team, de leerlingen en de ouders. De leerkrachten werken sterk samen…
We vinden een vertrouwensrelatie met de ouders erg belangrijk. Via een open communicatie, infoavonden, oudercontacten, maar ook persoonlijk, informeel contact maken we dit waar.
Onze oudervereniging steunt de school via initiatieven die alle kinderen ten goede komen.
Samen school maken: zo doen we dat op Het Laar.

Onze takken: wat geeft ons onze vorm?

We zijn een gezonde school in het groen. Hier krijgt je kind de ruimte om te groeien. De groene buitenruimte gebruiken we elke dag om er te bewegen, te ravotten, tot rust te komen, de natuur te leren kennen en er mee zorg voor te dragen. Zo planten we bloemen, verzorgen de moestuin, leggen een kruidentuin aan en planten we bomen waar kan. Soms geven we les in de buitenklas.

We geven kinderen ook veel persoonlijke ruimte: hier leert je kind zelf te kiezen, fouten te maken, ontdekken welke talenten het heeft om zo op te groeien tot een jongere die zijn weg kan vinden in de wereld. We denken hier aan de workshops tijdens de middagpauze: zang, theater, dans, schaken en extra middagsport. We voorzien ook een stille ruimte waar kinderen kunnen lezen.

We werken dagelijks aan een gezonde eetcultuur: we serveren gezonde maaltijden op school, promoten fruit als tussendoortje en drinken veel water.
We bewegen twee uur per week onder begeleiding van onze sportleerkrachten, die daarnaast onze projecten ondersteunen met een gezonde portie beweging. (dans en middagsport)

De bladeren: welkom in ons warme nest!

We willen dat elk kind zich welkom voelt op onze school: zich goed voelen, zich thuis voelen vormt immers de basis voor de ontwikkeling en het leren.
We werken daaraan met ons welkomsproject en het jaarthema, maar ook via de grote luisterbereidheid van onze leerkrachten. Gevoelens krijgen een plaats op onze school. Kinderen leren spelenderwijs en onder begeleiding weerbaar te zijn en hun eigen grenzen aan te geven en bewaken. Wij maken duidelijke afspraken rond respect voor elkaar.

Samen met het zorgteam staan de leerkrachten klaar om problemen preventief aan te pakken en het welbevinden en de leerwinst bij onze leerlingen te garanderen. Hiervoor differentiëren we waar nodig.

Zoals een boom beschutting biedt met zijn bladeren, zo dragen wij zorg voor jouw kind. We begeleiden hen tot hun vleugels sterk genoeg zijn om uit te vliegen: een prachtige toekomst tegemoet!

Een boom staat zelden alleen: wie staat dicht bij ons?

In de begeleiding van onze leerlingen staan we er niet alleen voor: we kunnen rekenen op een sterke samenwerking met heel wat partners.
Elke ouder zien wij als partner bij de begeleiding van de leerlingen.

Onze schoolraad, oudervereniging en de Vriendenkring staan de school bij met raad en daad.

We maken deel uit van de Scholengroep Antwerpen.

Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) staat in voor de opvolging van je kind op medisch vlak, maar ook op vlak van ontwikkelen en leren, psychisch welzijn en een doordachte studiekeuze. De school, maar ook de ouders kunnen er steeds terecht voor advies.

Ook NOA (het Netwerk Ondersteuners Antwerpen) werkt nauw samen met onze school wanneer dat nodig is.

De gemeente Zwijndrecht gaat regelmatig in overleg met de school, werkt projecten uit waarbij de scholen uit de gemeente betrokken worden (vb: Kindvriendelijke gemeente), zorgt vanuit de gemeentelijke bibliotheek voor een mooi aanbod aan leesvoer en leesbevordering. De gemeente nodigt ons ook uit in cc ’t Waaigat voor boeiende theatervoorstellingen.

Contact

GO! Basisschool Het Laar
Laarstraat 10
2070 Zwijndrecht
Tel: (03) 252.80.95