Schoolraad

Nieuwe schoolraad: 2021-2025

Leden van de schoolraad: Wie zijn wij?

-DIRECTIE:
Elke de Ruijter
Samen kunnen we veel!

-OUDERS:
Lies Deckers – voorzitter: mama van Leon, Gust (5B) en Fee (3C)
Het Laar helpt onze kinderen begeleiden naar een maatschappij waarin ieder zijn eigen plekje
heeft. Vanuit de schoolraad werk ik mee om dit ook effectief mogelijk te maken.
Ken Geeraerts – ondervoorzitter: papa van Tess (5A) en Oona (3C)
De leerkrachten van Het Laar steken veel energie in de leerlingen. Door deel uit te maken van de
schoolraad hoop ik hen te kunnen ondersteunen (met een kritische blik) om ervoor te zorgen dat
alle kinderen Het Laar uiteindelijk verlaten als een sterk en zelfstandig individu.
Dirk Van Hoeydonck: papa van Lily (2B), Bas en Mette (P1A)
Als papa werk ik graag mee aan een positief leerklimaat dat aansluit op de maatschappelijke
uitdagingen waar een school mee te maken krijgt. 

-PERSONEEL:
Judy Claessens: juf van 4A en mama van Vic (6B) en Aza (3A)
Uit het oogpunt van mama en leerkracht op Het Laar wil ik graag een positieve bijdrage leveren
in de adviezen die de schoolraad kan geven.
Karen Van Brempt – secretaris: juf van 6A en mama van Alex (K3B) en Magne
Ik geloof dat samenwerken er voor zorgt dat verschillende ideeën bij elkaar gebracht kunnen
worden en zo voor een krachtige leefomgeving kunnen zorgen. Daarom engageer ik me voor de
schoolraad.
Kim Van Havenbergh: juf van 6B en mama van Fien en Ward
Samen nadenken om onze school nóg optimaler te laten draaien!

-LOKALE GEMEENSCHAP:
Jeroen Duym: papa van Janne en Teo (5B)
Wij ondersteunen en adviseren Het Laar met een enthousiast engagement!
Kathleen Somers: mama van Kamiel en Rosalie (6B)
Graag bouw ik mee aan een school waar het fijn is voor alle kinderen om te leren, werken en
spelen.
Ik vind het ook belangrijk dat onze school verbonden is met onze gemeente. 

Taken van de schoolraad: Wat doen wij?
 

We komen vier maal per jaar samen en overleggen dan over belangrijke zaken op
school. Op deze manier ondersteunen wij de school in de begeleiding van onze
kinderen.
We geven ook advies aan het schoolbestuur. Hierbij houden we steeds alle leerlingen,
leerkrachten en ouders voor ogen en proberen we ieders visie mee te nemen.
Enkele concrete voorbeelden: het studieaanbod, het schoolreglement, welzijn en
veiligheid op de school, infrastructuurwerken, het schoolwerkplan, vaststelling van de
criteria voor de verdeling van lestijden, …

Bij vragen of bedenkingen, mag je ons steeds aanspreken.
Wij zijn eveneens bereikbaar via mail (schoolraad@basisschoolhetlaar.be) en zullen je
vraag telkens op de eerstvolgende schoolraad bespreken.
Bij dringende vragen of verzuchtingen is het steeds beter de directie te contacteren.

Contact

GO! Basisschool Het Laar
Laarstraat 10
2070 Zwijndrecht
Tel: (03) 252.80.95