Opvang

Voor- en naschoolse kinderopvang
 

In samenwerking met de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Kozze hebben wij een regeling
uitgewerkt zodat dat alle kinderen een leuke en pedagogisch verantwoorde opvang kunnen krijgen.

Organisatie ochtend:
Kozze: vanaf 7u, betalend.
Op school: vanaf 8u, gratis.

Organisatie avond en woensdagnamiddag:
Opvang nodig later dan 16.45u: je kind kan naar Kozze (betalend).
Opvang nodig tot 16.45u of op woensdag tot 13u: dit kan op school (betalend).
Indien je door omstandigheden er niet kan zijn voor de sluitingsuren, moet je je kind ophalen bij
KOZZE.

Opvang op school:
– Kleuters en leerlingen van L1/2 spelen op de speelplaats en in de overdekte turnzaal.
– Leerlingen van L3 t.e.m. L6 gaan naar de stille studie in de refter. Voor L3/4 is dit
tot 16u, L5/6 blijven hier tot 16.30u.
Ophalen kan op de speelplaats.

Het huishoudelijk reglement van de naschoolse opvang kan je hieronder raadplegen. Bij
deelneming verklaar je je automatisch akkoord met dit reglement.

Contact

GO! Basisschool Het Laar
Laarstraat 10
2070 Zwijndrecht
Tel: (03) 252.80.95