Lagere school

Troeven van de lagere school:

 
 • veel aandacht voor de mogelijkheden van elk kind
 • moderne leermethodes en aangepaste leermiddelen volgens de nieuwe leerplannen
 • we lezen veel en graag: Lezen Is Tof!
 • opbouwende huistaken met studiebegeleiding vanaf het derde leerjaar
 • extra begeleiding door SES-leerkracht in de klassen
 • gedifferentieerde taken voor hoogbegaafde leerlingen
 • zorgvuldig uitgewerkt leerlingvolgsysteem
 • computers/Smartboards/tablets/Chromebooks
 • vrije keuze levensbeschouwelijke vakken
 • boerderijklassen, muzische klassen en sportklassen
 • sportvelden: voetbal, basket, netbal
 • middagactiviteiten: dans, theater, zang, sport en meditatie
 • aanbod van culturele activiteiten: muziek, toneel, poëzie, …
 • proclamatie 6de leerjaar
 • begeleiding bij de overstap naar het secundair onderwijs
 • allerlei gezellige klas- en schoolactiviteiten
 • passende schooluitstappen
 • buitenschoolse kinderopvang

Contact

GO! Basisschool Het Laar
Laarstraat 10
2070 Zwijndrecht
Tel: (03) 252.80.95